HOTEL V CENTRU »

Lokalita

České Budějovice a okolí

Historické centrum Českých Budějovic může být zajímavou základnou pro výlety za unikátní historií i unikátní přírodou.


Samotnému budějovickému centru vévodí rozlehlé čtvercové náměstí, které patří k vrcholům středověkého urbanismu. Nedaleký soutok velkých jihočeských řek Vltavy a Malše si v roce 1265 zvolil český král Přemysl Otakar II. k založení města, aby tak upevnil své mocenské postavení v jižních Čechách. Město se díky panovníkově přízni a výhodné poloze na dálkových obchodních cestách hospodářsky vzmáhalo. Již na přelomu 13. a 14. století zde byly dokončeny dva skvostné chrámy a město obepínaly pevné hradby. V průběhu neklidného 15. století představovaly katolicky orientované Budějovice pevnou oporu proti husitství. Obávaný vojevůdce Žižka dobře odhadl důkladnost jejich opevnění a o dobytí města se ani nepokusil. Šestnácté století přineslo městu nebývalý rozkvět a značné zisky plynoucí do městské pokladny zejména z těžby stříbra v okolních dolech, ale také z vaření piva, rybničního hospodaření a obchodu se solí. Nahromaděné prostředky užila městská obec k okázalé reprezentaci: vznikla nová budova radnice, byly přestavovány hradby a městská rada dospěla k rozhodnutí vystavět vysokou věž, které se dnes říká Černá. České Budějovice tak získaly půvabnou renesanční tvář. Barokní éra opět pronikavě změnila podobu veřejných budov i soukromých domů ve městě, obohatila Budějovice o řadu církevních památek, mimo jiné též o jeden ze symbolů města - Samsonovu kašnu.


Mezi lety 1825 - 1832 zde byla jako první na evropském kontinentě postavena koněspřežní železnice, která spojila České Budějovice s hornorakouským Lincem. Společně s vltavskou plavbou, kterou provozoval Vojtěch Lanna, urychlila přepravu zboží v severojižním směru. Do té doby malý Budweiser Bürgerbrau (Budějovický měšťanský pivovar) byl přemístěn na Linecké předměstí do blízkosti železnice, kde měl perspektivu dalšího vývoje. V roce 1895 vznikl pak jako jeho protipól Český akciový pivovar, dnešní Budějovický Budvar, který proslavil město v mnoha zemích světa. V areálu pivovaru Budvar je dnes umístěna multimediální expozice s názvem Příběh budějovického piva, která nápaditým způsobem vykresluje dějiny Budějovic a tradici pivovarnictví v tomto městě.


Územím katastru města prochází 9 cyklistických tras. Okolím města vede plejáda krásných cyklistických i turistických stezek jak do jihočeské přírody, tak i k zajímavým pamětihodnostem. Na recepci penzionu Vám rádi doporučíme některá z atraktivních míst v okolním regionu.
Blízké okolí Českých Budějovic

12 km   Hluboká nad Vltavou

14-18 km   Blanský les (Kleť, Dívčí kámen, Třísov, Holašovice)

Širší okolí Českých Budějovic

24 km   Třeboňsko

25 km   Český Krumlov

35 km   Novohradsko

35 km   Šumava