HOTEL V CENTRU » Lokalita »

Třeboňsko

Třeboňsko

Lázeňské město Třeboň je významným turistickým, rekreačním a správním centrem jižních Čech. Město bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací a je střediskem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

Český název města je poprvé doložen v roce 1262. Stejně jako Český Krumlov patřila tehdy Třeboň do držav rodu Vítkovců a následně přešla do majetku Rožmberků. Těm patřila od roku 1366 nepřetržitě až do roku 1611 a toto období bylo dobou největšího rozmachu města. Vrcholným obdobím Třeboně se stal konec 15. a 16. století v souvislosti s rozvojem rybníkářství. V jejím okolí byl vytvořen rozsáhlý rybniční a vodohospodářský systém, v těsném sousedství města byl založen rybník Svět a nedaleko i největší rybník v Čechách, Rožmberk. Ve městě působili jako správci oblasti známí rybníkáři Štěpánek Netolický a Jakub Krčín.

Za dobu své existence město několikrát vyhořelo, těžké škody v něm zanechala třicetiletá válka, kolem roku 1640 padlo za oběť moru téměř všechno jeho obyvatelstvo. Od roku 1660 bylo město v majetku Schwarzenbergů, kteří započali s obnovou města. Vesměs barokní úpravy tak daly Třeboni její současnou tvář. Na konci 19. století zde byly založeny sezónní lázně, využívající léčivých vlastností rašeliny. Lázně byly postupně rozšiřovány a přebudovány na významné sanatorium pro léčbu chorob pohybového ústrojí.

Třeboň má ojediněle zachovaný hradební systém. Jednoduché opevnění z konce 14. století doplnil Štěpánek Netolický ve dvacátých letech 16. století o druhý hradební pás s baštami, příkopem a valem. Vstup do města střeží zachované mohutné brány - Hradecká a Novohradská (východní) a novější Budějovická (západní). Součástí obranného systému města byl i dnešní renesanční zámek s rozlehlým parkem rozkládající se na jihozápadní straně historického jádra. Přirozeným centrem Třeboně je její náměstí, obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Nejvýznamnějším objektem na náměstí je radnice. Uprostřed náměstí se tyčí mariánský sloup z roku 1781. V severozápadní části města stojí pozůstatky bývalého augustiniánského kláštera ze 14. století s kostelem svatého Jiljí.

Třeboňské rybářství je dnes největším producentem sladkovodních ryb v v Evropě. Třeboňsko, jako tradiční rybníkářská oblast, nabízí i velmi dobré podmínky pro sportovní rybolov.
Blízké okolí Českých Budějovic

12 km   Hluboká nad Vltavou

14-18 km   Blanský les (Kleť, Dívčí kámen, Třísov, Holašovice)

Širší okolí Českých Budějovic

25 km   Český Krumlov

35 km   Novohradsko

35 km   Šumava