šumava

Pohoří Šumava přirozeným způsobem rozděluje Česko, Rakousko a německé Bavorsko. Představuje jakési hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Na Šumavě pramení několik významných českých řek (Vltava, Otava).

Šumava je nejstarším a nejrozsáhlejším českým pohořím. Táhne se podél jižní hranice České republiky, je asi 120 km dlouhé a 45 km široké. Začíná nedaleko Vyššího Brodu a končí asi 20 km západně od Klatov u obce Všeruby.

Nejvyšším vrcholem pohoří je 1.457 m vysoký Velký Javor (Gross Arber), který leží na německé straně Šumavy nedaleko Železné Rudy. Nejvyšším vrcholem na české straně je Plechý nad Lipenskou přehradní nádrží, vysoký 1.378 metrů.

Do oblasti Šumavy mimo jiné spadá i Lipno, přehradní jezero dlouhé 48 km.

Specifickým šumavským jevem jsou ale spíše přirozená ledovcová jezera v nadmořské výšce kolem 1000 m. Pro Šumavu typická jsou i rašeliniště, mokřady, třasoviska, slatiny, pralesovité porosty horských lesů s četnými vývraty, a to vše zahalené chladivým vlhkem a mlžnou parou. Řídce obydlená oblast Šumavy má velmi osobité kouzlo a až mystickou tajemnost, pro kterou vždy přitahovala spisovatele s mimořádnou imaginací (Váchal, Stifter, Klostermann).

Šumava je mimořádně cenná a člověkem zatím málo dotčená přírodní krajina. Proto byla na jejím území vyhlášena celá řada přírodních rezervací, které od roku 1963 zahrnula do svého chráněného území nově vyhlášená CHKO Šumava. V její nejcennější části byl zřízen roku 1991 národní park.


Blízké okolí Českých Budějovic

12 km   Hluboká nad Vltavou

14-18 km   Blanský les (Kleť, Dívčí kámen, Třísov, Holašovice)

Širší okolí Českých Budějovic

24 km   Třeboňsko

25 km   Český Krumlov

35 km   Novohradsko