HOTEL V CENTRU »

Historie budovy

Historie budovy

Historie domu, v němž dnes sídlí HOTEL V CENTRU, sahá až do 15. století. První zmínka o existenci objektu se datuje někdy okolo roku 1492, do doby gotického stavitelství. Radikální přestavbou dům prošel v 1. polovině 16. století. V 1. čtvrtině19. století bylo nastavěno 2. patro a dům dostal hodnotnou klasicistní fasádu, jejíž obdoba se zachovala do současnosti. Třetí patro je nástavbou ze 70. let 19. století.


V komunistické éře byl dům sice ministerstvem kultury svěřen pod památkovou ochranu, což však nebránilo rozsáhlé devastaci jeho statiky, která mohla mít katastrofální následky. V roce 1998 naštěstí prošel objekt pečlivou rekonstrukcí, která trvala bezmála čtyři roky a při které se podařilo většinu historických monumentů v domě zachránit. Uvnitř objektu je možno identifikovat prvky gotického, renesančního, barokníhoa a klasicistního stavitelského slohu.


Díky rozsáhlé historické hodnotě je dům zanesen do městské památkové rezervace.